Promix Servis d.o.o. | IMT Agromehanika - Boljevac - rotaciona kosacica, sunce grablje, rotofreza, tarup, mulcer, motokultivator, tanjiraca

                           

IMT Agromehanika - BoljevacTraktorske Kosa?ice
Mul?ari, Freze (Rotacione sitnilice i rotokultivatori)
Motkultivatori, Motokopa?ice, Motokosa?ice, Rotacione Kosa?ice
Priklju?ci za traktore 1N kategorije
Skuplja?i - Rastresa?i Sena

Promix Servis d.o.o.
Serbia, 23300 Kikinda
Mikronaselje Blok-A, Lamela-1
Tel/Fax +381 (230) 424-239; Mobile +381 (63) 104-2844

Rotacione kosa?ice sa diskovima:
»  IMT sa 3 diska - IMT 627.712.00
»  IMT sa 4 diska - IMT 627.716.00
»  KUHN sa 4 diska - IMT 627.926.00
»  KUHN sa 5 diska - IMT 627.927.00
»  KUHN sa 6 diska - IMT 627.928.00
»  KUHN sa 7 diska - IMT 627.715.00

Kosa?ice sa 2 pokretne rezne letve:
»  Zahvat 1.6m - IMT 627.794.00
»  Zahvat 1.8m - IMT 627.795.00
»  Zahvat 2.0m - IMT 627.717.00

Zadnja traktorska kosa?ica:
»  Zahvat 1.6m - IMT 627.027.00

Bo?na traktorska kosa?ica:
»  Zahvat 1.6m - IMT 627.667.00

PDF Katalog
Rotaciona kosa?ica sa 3 diska - IMT 804.185

Kosa?ice sa 2 rezne letve:
»   Zahvat 1.25m - IMT 804.209
»   Zahvat 1.60m - IMT 804.218

Kosa?ica sa 1 reznom letvom:
»  Zahvat 1.20m - IMT 804.162

Rotaciona sitnilica sa pomerljivom piramidom:
»  Zahvat 105cm - IMT 619.982
»  Zahvat 85cm - IMT 619.996

PDF Katalog
Motokopa?ica IMT-510GX

Motokopa?ica AGRIA 1000 HONDA/BRIGGS
Rotacione grabulje - skuplja?i sena:
»   3.2m sa plivaju?om glavom - IMT 627.032.00
»   3.2m sa fiksnom glavom - IMT 627.033.00
»   4.1m sa plivaju?om glavom - IMT 627.034.00

Univerzalni traktorski rastresa? skuplja? sena
- IMT 627.931.00

Suplja?i - prevrta?i sena "Sunce":
2.4m (4 to?ka) - IMT 627.652.00
6.3m (8 to?ka) - IMT 627.350.00

PDF Katalog
Mul?ari za poljoprivredu:
»  Zahvat 1.6m - IMT 618.999.00
»  Zahvat 2.0m - IMT 618.057.00
»  Zahvat 2.3m - IMT 618.058.00
»  Zahvat 2.8m - IMT 618.059.00
»  Zahvat 3.3m -

Rotacione sitnilice "Breviglieri":
»  Zahvat 105cm - IMT 619.982.00
»  Zahvat 125cm - IMT 612.729.00
»  Zahvat 145cm - IMT 619.992.00
»  Zahvat 185cm - IMT 619.037.00

Rotokultivatori:
»  Zahvat 1.4m - IMT 612.836.00
»  Zahvat 1.6m - IMT 612.837.00
»  Zahvat 1.8m - IMT 612.838.00
»  Zahvat 2.1m - IMT 612.839.00
»  Zahvat 2.6m - IMT 612.840.00

PDF Katalog
Motokultivatori IMT 408D:
»   10KS - sa i bez svetala
»   12.5KS - sa i bez svetala
»   12.5KS - sa svetlima i elektropokreta?em

Motokopa?ice "Agria":
»  Zahvat 45-65cm; 4.1KW - IMT 511
»  Snaga 1.1 KW - IMT 510

Motokosa?ica - IMT 407

Rotaciona parkovska kosa?ica
- IMT 804.136

PDF Katalog